Energie

NS is een van de grootste energieverbruikers in Nederland. 90% gebruiken we voor het laten rijden van treinen en 10% voor gebouwen. Onze ambitie is om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Daarom willen we energie zo verantwoord mogelijk gebruiken.

CO2-uitstoot

Sinds 2017 veroorzaakt het reizen met elektrische NS-treinen in Nederland per saldo geen CO2-uitstoot. De stroom die nodig is voor het rijden van treinen wordt opgewekt uit windparken in Nederland, België en Scandinavië. NS rijdt ook geen dieseltreinen voor reizigersvervoer meer op het spoor. Als er bij calamiteiten bussen nodig zijn, wordt er nog wel CO2 uitgestoten. We meten ook de uitstoot van bussen die worden ingezet voor treinvervangend vervoer. Het gaat daarbij om de uitstoot inclusief de afstand van de vaste standplaats naar de plaats van inzet. De totale CO2-uitstoot van reizen bij NS bedroeg over 2018 0,5 gram per reizigerskilometer (2017: 1,0 gr/rkm). In 2018 heeft NS de aanbesteding klimaatneutraal vervangend busvervoer voor Nederland afgerond en een overeenkomst gesloten met twee busbedrijven. Voor de bussen die NS vanaf 1 januari 2019 inzet ter vervanging van treinen wordt biologische brandstof op basis van afval en reststromen gebruikt. Daardoor is vanaf 2019 de reis bij NS altijd volledig klimaatneutraal.
Naast de treinen hebben we in 2017 ook het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen van NS in Nederland volledig vergroend met windenergie. Gas voor onze gebouwen werd voor 50% groen ingekocht en zal in 2020 klimaatneutraal zijn. 
We stootten in Nederland in 2018 directe emissies (scope 1) uit bij het energieverbruik met gas in onze gebouwen en brandstof van onze bussen. Dit was 14,1 kiloton CO2 (25,6 in 2017). De indirecte emissies (scope 2) als gevolg van het verbruik van warmte van onze gebouwen was 0,6 kiloton CO2 (0,6 in 2017). Aan het begin van de concessie in 2015 waren de CO2-emissies respectievelijk 77 kiloton (scope 1) en 487 kiloton (scope2). In totaal hebben we sindsdien dus ruim 0,5 megaton CO2-uitstoot voorkomen.

Energieverbruik

NS verbruikt de energiebronnen elektriciteit (1.358 GWh), diesel (3,2 miljoen liter), warmte (36,6 TJ) en gas (6,5 miljoen m3) voor de treinen, bussen, stations, werkplaatsen en kantoren. Omgerekend naar GWh is dit in totaal 1.457 GWh energie waarvan 1.386 GWh groene energie. Met onze Warmte Koude Opslag wekken we zelf het equivalent van 24 GWh aan warmte en koude op.
In 2018 is voor reizen bij NS gemiddeld 71,3 Wh energie per reizigerskilometer gebruikt. Dit is lager dan 2017 (71,6 Wh/rkm). Toch hebben we onze doelstelling op efficiencyverbetering niet gehaald. Dat is met name het gevolg van de inspanningen om reizigers meer zitplaatsen te bieden (in de spits): we hebben meer treinen ingezet en tijdelijk een beroep gedaan op ouder, minder zuinig materieel. Door instroom van nieuw en gereviseerd materieel en een iets hogere bezettingsgraad hebben we een bescheiden verbetering van de energie-efficiëntie gerealiseerd.

Energieverbruik NS treinen in Nederland (elektriciteit, diesel, incl. vervangend busvervoer omgerekend naar GWh)
Gram CO2-uitstoot per reizigerkilometer NS treinvervoer in Nederland