Vooruitzichten voor 2019

Abellio UK brengt alleen een bod uit op concessies met een laag risico die een aanvulling vormen op het bestaande portfolio. De nadruk ligt op het regionale spoor en het forensennetwerk voor Londen.
Overeenkomstig dit beleid zijn de huidige groeiplannen erop gericht om het portfolio uit te breiden met nog een spoorconcessie. Daartoe werd in 2018 een bod uitgebracht op de South Eastern-concessie, als onderdeel van een 60/40-venture met Mitsui en East Japan Railway, en op de East Midlands-concessie. Een besluit over toekenning van de concessies is nog niet genomen. Als een van beide biedingen succesvol is, vindt begin 2019 een mobilisatieperiode plaats en worden de activiteiten naar verwachting in de tweede helft van 2019 gestart.
Abellio UK richt zich op verdere verbetering van operationele prestaties en inkomstengroei in het gehele portfolio. 2019 wordt een jaar van verandering: in een aantal concessies van Abellio komen nieuwe treinen op het spoor, zijn er belangrijke wijzigingen in de dienstregeling en vinden verbeteringen van de dienstverlening plaats. In 2019 krijgt het succesvol invoeren hiervan prioriteit. De introductie van nieuwe treinen in 2019 is een belangrijk onderdeel van een investeringsprogramma van meer dan € 3,5 miljard voor nieuwe treinen, depots en verbeteringen op stations. In 2022 moeten alle nieuwe treinen zijn geïntroduceerd. De treinen in de UK worden via een operational lease ondergebracht in zogeheten rolling stock companies.