Greater Anglia

De Greater Anglia-concessie ging op 16 oktober 2016 van start voor een periode van negen jaar. In april 2017 werd 40% van deze concessie verkocht aan Mitsui voor een bedrag van £ 40 miljoen. De concessie is toegewezen door het ministerie van Transport en levert treindiensten in de regio East Anglia, inclusief treinvervoer tussen Stansted Airport en London Liverpool Street. Greater Anglia staat de komende jaren voor veranderingen. Zo worden alle treinen vervangen door nieuwe, waardoor de vervoerscapaciteit significant toeneemt. De eerste nieuwe treinen zullen in 2019 op het spoor komen, waarna alle treinen tegen eind 2020 in gebruik zullen zijn. De tijdige levering van nieuwe treinen en infrastructuurprojecten is voor de komende jaren een grote uitdaging voor de organisatie.

CLE

De concessie heeft te maken met de gevolgen van het CLE-mechanisme (Central Londen Employment) dat door het ministerie van Transport is opgelegd. CLE is bedoeld om te voorkomen dat externe economische factoren een effect hebben op reizigersopbrengsten en berust op een veronderstelde correlatie tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid in centraal Londen en het aantal reizigers en daarmee samenhangende reizigersopbrengsten. Het is echter inmiddels duidelijk dat deze correlatie niet meer standhoudt, doordat woon-werkverkeer verandert en de populariteit van thuiswerken groeit. Daardoor bestaat de kans dat Greater Anglia, evenals andere concessies in de omgeving van Londen, meer moet betalen aan het ministerie van Transport voor een veronderstelde groei van CLE, zonder dat hier meer reizigers en inkomsten tegenover staan. De eerste betaling van € 41 miljoen aan het ministerie van Transport is in 2018 in rekening gebracht voor de periode 2016-2018, waardoor de concessie in het jaar 2018 verlies leed. Aandeelhoudersleningen (PCS) van in totaal € 89 miljoen zijn in 2018 opgenomen om de CLE-betalingen en investeringsuitgaven te financieren tegen een rentevoet van 8,0%. Deze leningen dienen vóór het einde van de concessie te worden terugbetaald. Momenteel wordt geprobeerd om de CLE-kwestie op te lossen.

Greater Anglia

  

2018

2017**

€ miljoen

  

Omzet

777,5

736,7

Bedrijfsresultaat vóór CLE

39,0

38,1

CLE*

-40,7

-2,9

Bedrijfsresultaat na CLE

-1,7

35,2

Intercompany financieel resultaat

-5,1

-0,9

Resultaat na belastingen

-5,1

29,9

Investeringen

26,4

34,8

  • * Van de totale CLE impact heeft €19 miljoen betrekking op voorgaande jaren. 
  • ** Vergelijkend cijfer is aangepast voor de stelselwijziging spoorwegpensioenregelingen Verenigd Koninkijk, zoals toegelicht in de jaarrekening.