Netto financieringsresultaat

Het netto financieringsresultaat is een last van € 14 miljoen (2017: € 5 miljoen). In 2017 is een eenmalige bate gerealiseerd uit hoofde van een vrijval van de voorziening voor een per begin 2018 beëindigde crossborder lease (€ 8 miljoen).