Winstbelastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 35,7% ten opzichte van 9,6% in 2017. De belastinglast 2018 bedraagt € 65 miljoen (2017: € 5 miljoen) en is als volgt te verklaren:

(in miljoenen euro's)

2018

 

2017*

 
     

Resultaat voor belastingen

181

 

52

 
     

Belasting naar winst volgens Nederlands belastingtarief (25%)

-45

 

-13

 

Effect deelnemingsvrijstelling

4

 

8

 

Effect overdracht materieel van Ierland naar Nederland

  

-85

 

Effect van afwijkende belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties

4

 

20

 

Effect opwaardering latente belastingvordering a.g.v hogere toekomstige fiscale resultaten in Nederland

  

67

 

Effect afwaardering belastinglatenties vanwege wijziging percentage

-22

 

5

 

Effect niet-aftrekbare (boetes en dergelijke)

-4

 

-10

 

Effect bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek e.d.

-2

 

3

 
     

Winstbelasting

-65

-35,7%

-5

-9,6%

  • * Cijfers 2017 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

In 2017 is het lopende dossier inzake de leaseactiviteiten van NS in Ierland afgerond. Deze afronding had een groot effect op de uiteindelijke winstbelasting in 2017 en bestond onder andere uit het effect van de overdracht van materieel van Ierland naar Nederland alsmede de herwaardering van de latentie in verband met deze overdracht. Daarnaast is de betaalde boete van de ACM (€ 41 miljoen) niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
In 2018 is het effect van de afwaardering belastinglatenties ingegeven door de komende belastingplannen om het percentage vennootschapsbelasting te verlagen naar uiteindelijk 20,5 % in 2021. Hierdoor wordt de potentiele belastingaftrek die NS te goed heeft, minder waard waardoor de latente belastingvordering met € 22 miljoen moet worden afgewaardeerd. Het effect van afwijkende belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties wordt veroorzaakt door onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.