Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoudt op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de belastingdienst. Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul-omzetbelastingtarief. In het In het Verenigd Koninkrijk is het nul-omzetbelastingtarief van toepassing op de verkoop van treintickets. Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. In onderstaande tabel worden de bedragen in miljoenen euro’s weergeven welke zijn betaald c.q. ontvangen.

Overzicht belastingen per land in € miljoen (minus betekent betaalde belasting)

         
 

Omzetbelasting

 

Loonbelasting

 

Vennootschapsbelasting

 

2018

2017

 

2018

2017

 

2018

2017

Nederland

-20

73

 

-408

-403

 

14

-15

Verenigd Koninkrijk

254

186

 

-205

-124

 

-11

-1

Ierland

0

0

 

0

-1

 

-13

-135

Duitsland

25

29

 

-9

-9

 

-5

0

         

Totaal

259

288

 

-622

-537

 

-15

-151