Organisatieverbetering

Om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, ontwikkelt NS zich tot een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie met effectief leiderschap. We hechten er grote waarde aan om binnen de afgesproken normen en waarden te opereren.

Cultuur en gedrag

De integriteit van NS staat of valt met het gedrag van medewerkers in de dagelijkse praktijk en de keuzes die zij maken in hun werk. NS besteedde in 2018 in een traject aandacht aan een sterke cultuur van openheid en aanspreekbaarheid, waarin medewerkers dilemma’s bespreken, risico’s afwegen, keuzes maken op basis van de juiste informatie en leren van fouten. Hierbij maken we gebruik van een methodiek die bewerkstelligt dat medewerkers met inzicht en enthousiasme en vanuit eigen overtuiging keuzes maken omtrent integriteit en gedrag. Doel is een duurzame borging van gewenst gedrag en integriteit binnen NS. Over de breedte van de organisatie vinden sessies over integriteit en compliance plaats om het bewustzijn te vergroten. Hierbij is aandacht voor de specifieke context waarin teams opereren. Ook volgen medewerkers e-learningmodules om de kennis over compliancethema’s te versterken (mededinging, informatieveiligheid en privacy). Verder ondersteunt een toolbox met uiteenlopende werkvormen leidinggevenden en hun teams bij verbeteringen.